Bezorggebied restaurants

De plaatsen en wijken waar het restaurant bezorgt vormen samen het bezorggebied. Vaak bezorgt een restaurant in een straal van 5 tot 10 km, afhankelijk van of er bezorgd wordt op de (electrische) fiets, scooter of brommer, of met de auto. Bij online eten bestellen wordt middels de postcode van de besteller een bezorgcheck uitgevoerd. Voert de besteller een postcode in die niet in het bezorggebied valt, kan er niet besteld worden.

Een bezorgdienst kan op drie manieren de bezorging indelen:

Minimum bestelbedrag: het bedrag excl. bezorgkosten wat minimaal besteld moet worden
Bezorgkosten: de kosten voor het bezorgen
Gratis vanaf: een bestelbedrag vanaf wanneer er gratis bezorgd wordt

Met een website en app van Sitedish kunt u per postcode bepalen welke bezorgvoorwaarden er gelden. U kunt dus per wijk of plaats andere bezorgkosten hanteren, of een ander minimumbedrag of gratis vanaf-bedrag instellen. Daarnaast krijgt u inzicht in het aantal orders en omzet per postcode.

TIP: BTW op bezorgkosten

Bezorgdiensten laten veel geld liggen door 21% BTW te rekenen over de bezorgkosten, terwijl dit meestal niet het geval is! De Belastingdienst stelt dat voor bezorgkosten hetzelfde tarief geldt als voor de goederen die geleverd worden, wat in de praktijk betekent dat het vaker 6% is dan 21%! Lees hier de Belastingdienst over bezorgkosten.

TIP: Bezorggebied optimaliseren

Sitedish houdt bij hoeveel er per postcode besteld wordt, en hoeveel omzet u per postcode genereert. Doe hier uw voordeel mee door extra reclame te maken in de wijken waar weinig besteld wordt, of minimum bestelbedragen te verhogen van wijken waar te weinig omzet uit gehaald wordt.

Sitedish - Order area

voorbeeld bezorggebied horeca Amsterdam

Sitedish - Delivery postal codes

In Mijn Sitedish kunt u uw bezorggebied beheren

Sitedish - Analytics

U krijgt inzicht in waar en hoeveel besteld wordt